เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบหลอดแก้วสุญญากาศ
ร้อนกว่าและเร็วกว่าแผงโซล่าระบบเก่าทั่วไป
ประหยัด คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
ประทศไทยอุดมไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่สะอาด และฟรี!!
จะยังเสียค่าเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้า แสนแพง ต้มน้ำร้อนอยู่ทำไม!!

SOLAR WATER HEATER
All-glass Evacuatd Heat-collecting Tube
Hotter & High efficiency, Robust
Why not grasp the abundant, Free & Clean Solar Energy!!

Input water capacity according to your requirement ความจุของน้ำเลือกได้ตามต้องการ

Show water temperature in the Storage Tank แสดงค่าอุณหภูมิของน้ำในถังเก็บ

Updated technology. Sloar tube has excellent performance heat collection (up to 93%) ทันสมัย  ประสิทธิภาพสูงถึ 93%

Usually offer you free hot water of 60-90 cํ .ให้น้ำร้อนสูงถึง  60-90 cํ  โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

With back-up electric booster, it can work  even if the sola contribution is not quite sufficient ทำงานได้ดีแม้ในที่แสงไม่พอเพียง

Save your money, save energy ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน

Long  life, one time investment, The more you use, the more you save Application in house, apartment, hotel, factory, hospital, restaurant, industrial use and anywhere needing to water เหมาะสำหรับบ้าน, อพาร์ทเมนท์, โรงแรม, โรงงาน, โรงพยาบาล, ภัตตาคารและอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการน้ำร้อน

สินค้าอื่น ๆ